Tanneke Schoonheim overleden

Tanneke Schoonheim

De Nederlandse taalkundige Tanneke Schoonheim is onverwacht overleden. Ze was 54.

Tanneke werkte eerst bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), later het Instituut voor de Nederlandse taal (INT), en was jarenlang hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Zij was ook voorzitster van de Spellingcommissie van de Nederlandse Taalunie.

Ik zal me Tanneke altijd herinneren als een wandelende glimlach. Veel contact hadden we niet, maar als ze me zag, stapte ze altijd met een brede glimlach op me af. Tanneke was een gedreven collega, die veel voor de Nederlandse lexicologie en taalkunde in het algemeen betekend heeft.

Een uitgebreid in memoriam kunt u lezen op de website van het INT, waaraan ze verbonden was. We wensen haar nabestaanden, vrienden en kennissen veel sterkte in deze donkere dagen.