Taalunie en Afrikaanse Taalraad gaan samenwerken

Hans Bennis, algemeen secretaris van de Taalunie, en Conrad Steenkamp, directeur van de Afrikaanse Taalraad (ATR), hebben een overeenkomst getekend om kennis en ervaring uit te wisselen en samen te werken om het Nederlands en het Afrikaans te bevorderen. Al in 2010 ondertekenden de Taalunie en Zuid-Afrika een intentieverklaring tot nadere samenwerking. Als gevolg van die intentieverklaring werd onder meer een gezamenlijk programma voor taal- en spraaktechnologie gefinancierd.

De Taalunie en de ATR willen vergelijkbare activiteiten en initiatieven aan beide zijden op elkaar afstemmen en de beschikbare fondsen effectiever gebruiken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Nederlands- en Afrikaanssprekenden hun taal optimaal kunnen gebruiken voor hun persoonlijke behoeften en ontwikkeling. Daarom is het ook nodig dat beleidsorganisaties hun krachten bundelen.