Taaltest voor kleuters is klaar

Vanaf volgend schooljaar zullen alle kleuters in de derde kleuterklas via de Koalatest gescreend worden op een eventuele taalachterstand. De speciaal ontwikkelde test bestaat uit zeven opdrachten waarmee de taalvaardigheid van de kleuters zal worden getest. Kleuters die voldoende taalvaardig blijken, krijgen een groene score. Anderen krijgen extra begeleiding.

De Koalatest werd speciaal ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven om een taalscreening af te kunnen nemen bij de kleuters. In het afgelopen jaar werd ze al getest bij 2000 kinderen.

Koala

De naam ‘Koala’ verwijst naar kleuteronderwijs (KO) en luistervaardigheid, waar de focus op komt te liggen. Maar de koala is ook een gepaste mascotte, want de test moet kleuters helpen om hoog te klimmen, verklaart het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Concreet bestaat de Koalatest uit zeven taken die allemaal vertrekken vanuit een herkenbare klassituatie in de derde kleuterklas: een spel met een hoepel, een turnles, een knutselopdracht, een rommelige eetzaal, een verhaal over konijntjes, de klasbibliotheek of een verjaardag in de klas. Bij de zeven taken horen doe-opdrachten, zoek-opdrachten of kies-opdrachten. De kleuters leggen een deel van de opdrachten individueel af en een deel in een groepje van ongeveer vijf kinderen.

De kleuters krijgen na de test een score die hen indeelt in een van de drie kleurenzones: kleuters in de groene zone hebben genoeg taalvaardigheid, kleuters in de oranje zone hebben mogelijk extra ondersteuning nodig en kleuters in de rode zone hebben waarschijnlijk intensieve begeleiding nodig.

Kant-en-klaar instrument

De Koalatest wordt elk jaar afgenomen tussen 10 oktober en 30 november. De opdrachten worden begeleid door de vertrouwde klasleerkracht, die ook beoordeelt hoe goed de kleuters de instructies begrijpen.

“De Koalatest is heel kindvriendelijk: de kleuters zullen vaak niet doorhebben dat ze een test aan het afleggen zijn”, zegt minister van Onderwijs Weyts. “We hebben nu een kant-en-klaar instrument om taalachterstand tijdig vast te stellen. Zo kunnen we al in de kleuterklas ingrijpen en vermijden dat sommige kinderen hun hele schoolcarrière lang achterop blijven hinken.”

De scholen kunnen rekenen op 12 miljoen euro budget voor extra helpende handen in de klas bij de afname van de Koalatest en het bijspijkeren van leerlingen met een taalachterstand. De extra investering is goed voor 240 nieuwe voltijdse krachten.