Taalgrensarchitect Jan Verroken (103) overleden

Oud-CVP-politicus Jan Verroken (103) is overleden. Dat melden zijn partijgenoten Joachim Coens en Wouter Beke op Twitter. Verroken is een van de architecten van de taalgrens en deed in 1968 met een tussenkomst in het parlement de regering van partijgenoot Paul Vanden Boeynants vallen, over de opsplitsing van de katholieke universiteit in Leuven.

Op 30 januari 1917 werd in het Oost-Vlaamse dorp Melden Joannes Josephus (Jan) Verroken geboren. In 1950 werd hij voor de CVP een eerste keer verkozen in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Oudenaarde.

In de jaren vijftig maakte Verroken deel uit van de zogenaamde Groep van Acht, een groep CVP-parlementsleden die het Vlaamse geweten van de toen nog unitaire partij vormde en een belangrijke rol speelde in het tot stand komen van de taalwetgeving. Voor de taalgrenswet van 1962 was Verroken parlementair verslaggever. Hij schuimde daarvoor in de jaren vijftig als een landmeter het Vlaamse land af. Verroken was later ook een criticus van het compromis dat over de taalgrens gesloten was.

In 1968 deed Verroken de regering van partijgenoot Paul Vanden Boeynants vallen na een interpellatie in het parlement over Leuven Vlaams en de splitsing van de Leuvense Alma Mater. De tweetalige Katholieke Universiteit van Leuven lag onder vuur, ‘Leuven Vlaams’ eiste een vernederlandsing. De instelling had een uitzondering gekregen op de taalwetgeving en de invoering van de taalgrens in 1962, tot ergernis van velen die het Nederlands in Vlaanderen als enige taal wilden zien.

Verroken, die al langer een voortrekker was in de vernieuwing van de taalwetgeving, eiste als fractieleider een bindend parlementair antwoord van premier en partijgenoot Paul Vanden Boeynants. De regering struikelde, Verroken bracht Vanden Boeynants I ten val. Al was de val van de regering niet zijn bedoeling, zo benadrukte hij nadien meermaals.

“Wij hadden een gemotiveerde motie ingediend waarin wij het parlement vroegen ons standpunt bij te treden over de verhuis van de Franstalige afdeling naar Wallonië. Ik was er zeker van dat wij het zouden halen. Voor mij moest de eerste minister daar echter niet op antwoorden, maar de regering wilde dat wel. Over dat antwoord is de regering-Vanden Boeynants gevallen”, aldus Verroken.

Verroken nam al jaren geleden afscheid van de politiek, maar bleef ze wel volgen. Tot enkele jaren geleden was hij nog actief op Twitter.