Taaldag 2008 – VRT belooft

Mieke Berendsen

Mieke Berendsen

Om het Taalsymposium van de VRT anno 2008 af te sluiten, licht Mieke Berendsen, directeur Media, een tipje van de sluier van het toekomstige taalbeleid. In haar afscheidswoord licht ze toe welke concrete engagementen de openbare omroep vooropstelt.

Om te beginnen zullen alle presentatoren vanaf vandaag altijd AN hanteren, ook tijdens informele presentaties.

Ten tweede zijn interne richtlijnen in de maak omtrent ondertiteling van Nederlandstalige programma’s. In dat kader zullen eveneens afspraken worden gemaakt met productiehuizen.

Ten slotte belooft Berendsen dat de ‘Week van de taal’ een jaarlijks evenement zal worden, gezien het belang dat de VRT hecht aan taalzorg.