Taaldag 2008 – “Standaardtaal cruciaal voor harmonieuze samenleving”

Kris Peeters

‘Het begint met taal. Taal verbindt ons allemaal’. Deze slogan is de rode draad in de toespraak van Vlaams minister-president Kris Peeters, voorgelezen door zijn kabinetsmedewerkster Astrid van Parys.

Volgens Peeters is standaardtaal cruciaal voor een harmonieuze samenleving. Hij ziet een rol voor drie maatschappelijke actoren in de verspreiding van de standaardtaal weggelegd: de media, de politiek en het onderwijs.

Radio, televisie, kranten en tijdschriften bereiken een breed publiek. De media hebben een niet te onderschatten invloed op het taalgebruik van jongeren. Daarom is volgens de minister-president een grote rol weggelegd voor de VRT. Initiatieven als het Groot Dictee der Nederlandse Taal en de uitreiking van literatuurprijzen stimuleren goed taalgebruik.

Ook de politiek speelt een belangrijke rol inzake standaardtaal. In de taal van wetteksten heeft de overheid een voorbeeldfunctie. Hoewel er de afgelopen jaren veel inspanningen werden geleverd om de wetgeving voor iedereen verstaanbaar te maken, is er nog een lange weg af te leggen.

Daarnaast is de regering verantwoordelijk voor de toekomst van de Nederlandse taal. In het Taalunieverdrag van 1980 erkennen Vlaanderen en Nederland de noodzaak van een degelijke taalpolitiek.

Minister Peeters roept de onderwijswereld ertoe op nog meer werk te maken van de inburgering van anderstaligen. Allochtonen moeten het Nederlands leren beheersen. Zo kunnen ze beter aan het maatschappelijk leven deelnemen. Bovendien lopen hun kinderen op die manier minder schoolachterstand op.

Volgens Peeters komt het wij-gevoel in deze tijd van globalisering en mondialisering onder druk. Maar het Nederlands zal nooit verdwijnen, het maakt deel uit van onze identiteit. Het verbindt de Vlamingen onderling én met de Nederlanders. Een gemeenschappelijke taal is immers een bindmiddel tussen de burgers dat garant staat voor een harmonieuze samenleving.