Taaldag 2008 - "Ik houd niet van de vrije markt!"

Geert Van Istendael

Geert van Istendael

“Iedere taal heeft normen nodig, en ik ben absoluut voor de handhaving ervan”, zegt auteur Geert van Istendael. Op school, op tv, op de radio en zeker in de literatuur is er nood aan een standaardtaal die iedereen onder de knie heeft.

Zeker in Vlaanderen is het behoud van de standaardtaal essentieel. Onze noorderburen hebben nooit de taalstrijd gekend zoals die in België gewoed heeft. Het zou ongepast zijn om de rechten, waarvoor we ooit hard hebben gevochten, overboord te gooien. De vergelijking tussen Nederland en België is in deze kwestie dus irrelevant.”

Van Istendael is ervan overtuigd dat taalnormen van belang zijn om creativiteit te bevorderen. “Als je de norm niet kent, is de creatieve spanning weg. In Claus’ ‘Het verdriet van België’ bijvoorbeeld contrasteert het prachtige taalgebruik met de volkse dialogen.”

Ten slotte: goed taalgebruik moet je laten horen. De openbare omroep speelt hierin een cruciale rol. “Ik houd niet zo van de vrije markt. Daarom moet de overheid er mee voor zorgen dat de taal in onderwijs en administratie coherent gebruikt wordt. En dat kan best op een prettige manier.”