Sven Gatz lanceert projectoproep ‘BeTalky’ om meertaligheid in Brussel te bevorderen

Brussels minister voor Meertaligheid Sven Gatz heeft van de regering groen licht gekregen voor de projectoproep ‘BeTalky’ naar alle organisaties in Brussel die op het vlak van meertaligheid een maatschappelijke meerwaarde realiseren in onder meer onderwijs, werk, cultuur, jeugd, sport en welzijn. De projecten hebben alle Brusselaars als doelgroep. Er is een eenmalige subsidie van 30.000 euro voorzien. De regering heeft hiervoor een enveloppe van 200.000 euro.

“Of Brussel een volwaardige meertalige gemeenschap zal vormen, hangt af van de mate waarin de Brusselaars echt meertalig met elkaar zullen omgaan. Een meertalige samenleving functioneert op basis van het combineren van talen waardoor mensen binnen verschillende sociale netwerken kunnen functioneren. Meertaligheid zet bovendien aan tot een grotere culturele betrokkenheid en bredere tolerantie”, stelt minister Gatz.

De projectoproep is een concrete uitvoering van zijn oriënteringsnota ‘De promotie van meertaligheid’, die eind vorig jaar op een breed draagvlak in het Brussels parlement kon rekenen. Eind september vond de eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid plaats en werd de Brusselse Raad voor de Meertaligheid opgericht.

Bij de selectiecriteria is belangrijk dat de initiatieven de ontmoeting en de dialoog tussen Brusselaars die verschillende (thuis)talen spreken, bevorderen, dat er wordt samengewerkt tussen Nederlandstalige en Franstalige organisaties, dat er samenwerkingsverbanden worden opgezet en er aandacht is voor kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen. Er moeten minstens twee talen aan bod komen waarvan ten minste één het Nederlands, Frans of het Engels is. “Met de oproep wens ik een aantal projecten te honoreren die ontmoeting en dialoog stimuleren tussen de Brusselaars met als doel de sociale cohesie te versterken”, vat de minister het samen.

Na afloop van de projecten zal minister Gatz in samenwerking met de Brusselse Raad voor Meertaligheid een inspiratiedag, netwerkdag of terugkoppelingsmoment organiseren.

De projectvoorstellen worden voor 20 januari ingewacht op talk@betalky.brussels. De regering keurt uiterlijk op 15 maart 2021 de geselecteerde projecten goed, die ten vroegste op 1 april starten.