Spelfouten in cv kunnen je sollicitatiegesprek kosten

Onderzoekers van UGent @ Work, KU Leuven en Odisee Hogeschool hebben onderzocht welke invloed spelfouten in een cv hebben op de kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Spelfouten blijken die kans aanzienlijk te verkleinen. Voor laaggekwalificeerde banen hadden ze nog meer negatieve invloed op de beoordeling.

De onderzoekers lieten 445 Vlaamse rekruteerders drie fictieve, pas afgestudeerde kandidaten beoordelen. De kandidaten verschilden onder andere in het aantal spelfouten in hun cv: nul, twee of vijf. Aangezien deze spelfouten voor elke rekruteerder aan andere kandidaten werden toegekend, konden de onderzoekers er zeker van zijn dat de spelfouten een bepalende factor waren.

De kans op een sollicitatiegesprek bedroeg 65,6 % voor wie geen spelfouten maakte, tegenover 58,1 % voor degenen met twee spelfouten en 46,6 % voor degenen met vijf spelfouten.

Spelfout is slecht signaal

“Wanneer een recruiter een cv bekijkt, dan ziet die wel wat informatie, maar hij of zij ziet ook een aantal dingen niet, zoals je grondigheid, je deskundigheid”, zegt professor Stijn Baert (UGent), die het onderzoek leidde. “De recruiter zal dan op basis van wat hij wel ziet, bijvoorbeeld spelfouten, afleiden wat hij niet kan waarnemen. En dan is zo’n spelfout maken een heel slecht signaal.”

Rekruteerders zien spelfouten als een teken van lagere interpersoonlijke vaardigheden, blijkt uit het onderzoek. Wie veel spelfouten maakt, zal volgens hen ook slechter communiceren met collega’s op de werkvloer. “Ze beschouwen mensen die veel spelfouten maken ook als minder grondig en minder deskundig”, zegt doctoraal onderzoeker Philippe Sterkens (UGent).

Spelfouten wegen zwaar door

De invloed van spelfouten is veel groter dan die van veel andere zaken. “Geen enkel van de andere cv-kenmerken die we lieten variëren (geslacht, overzitten, studentenarbeid, sportactiviteiten, afstudeergraad en zelf ingeschatte taalvaardigheid) had een effect van dezelfde orde als dat van vijf spellingsfouten in het cv”, zegt Sterkens.

Opvallend is dat sollicitanten voor laaggekwalificeerde beroepen sterker afgestraft worden voor het maken van veel spelfouten dan mensen met een hoger diploma.

“Het onderzoek dat we hebben gedaan, is het eerste wereldwijd dat niet alleen naar functies voor hoger opgeleiden kijkt, maar dat een divers aantal jobs test”, legt Baert uit. “Juist voor laaggekwalificeerde beroepen blijkt het belangrijk te zijn geen spelfouten te maken. Daar waar personen met een diploma van het hoger onderwijs een zekerheid bieden aan werkgevers dat ze de intellectuele capaciteiten hebben die nodig zijn, is dat voor mensen zonder diploma veel minder duidelijk. Daardoor lijken spelfouten meer door te wegen.”

Vorm net zo belangrijk als inhoud

De resultaten sterken de onderzoekers in de overtuiging dat op de Vlaamse arbeidsmarkt niet alleen de inhoud maar ook de vorm van een cv belangrijk is. Eerder al is uit onderzoek gebleken dat rekruteerders vaak Facebook gebruiken om kandidaten te screenen en dat publiek beschikbare informatie op sociale media in feite het verlengde van je cv is geworden.

Professor Baert had een goede reden om dit onderzoek te doen: “Voor mij speelde er ook een persoonlijke frustratie. Studenten anno 2021 nemen het vaak niet zo nauw met e-mailetiquette. Ik vermoedde al dat dat slecht zou zijn voor hun kansen op een jobgesprek. Vandaar dat ik met hen de afspraak heb gemaakt dat ik geen e-mails beantwoord die niet voldoen aan de UGent-regels voor e-mailetiquette. Dit onderzoek sterkt me daarin.”

Twitterknipsel Baert

Meer informatie over de gebruikte methode en alle resultaten zijn te vinden in het onderzoeksartikel op de website van de UGent.