Spaans is vierde taal in het secundair onderwijs

Op twee uitzonderingen na bieden secundaire scholen alleen Spaans aan als vierde taal in het secundair onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Sinds het schooljaar 2014-2015 is het voor secundaire scholen mogelijk om elke andere levende vreemde taal dan het Frans, Engels of Duits aan te bieden als algemeen vak. Maar in de praktijk wordt hoofdzakelijk alleen Spaans aangeboden. Vorig schooljaar verdiepten zo’n 3.300 leerlingen zich in de Spaanse taal. Daarnaast boden twee scholen Italiaanse les aan, goed voor 25 leerlingen.

In het schooljaar 2014-2015 was er ook één school die Chinees aanbod, maar dat was eenmalig. Sindsdien bieden scholen in Vlaanderen nog alleen Italiaans en Spaans als vierde taal aan. Al gaat het aandeel van leerlingen die Italiaans volgen in dalende lijn en blijkt vooral het Spaans te domineren als vierde taal.

Annabel Tavernier
Annabel Tavernier (foto: © BelgaImage)

“De N-VA is nooit een grote voorstander geweest van de uitbreiding van het aantal talen dat als vierde taal kan aangeboden worden”, zegt Annabel Tavernier. “Wij vonden dat het bestaande aanbod volstond en vermoedden dat er weinig interesse zou zijn voor andere vreemde talen. De cijfers geven ons gelijk. Het is zelfs positief om vast te stellen dat de scholen hun kostbare lestijden gebruiken om te focussen op de kern, met name kwalitatief Frans, Engels en Duits, naast een uitmuntend Nederlands.”