Slechts 1 op de 3 Waalse leerlingen krijgt Nederlandse les op school

Het Nederlands was nooit minder populair bij Waalse scholieren dan nu. Eén op de drie leerlingen in het eerste jaar middelbaar koos vorig schooljaar voor Nederlands als tweede taal, het laagste cijfer ooit. Het Engels daarentegen wordt alsmaar populairder: 64 procent van de leerlingen koos voor Engels. En dus luidt de vraag opnieuw: moet het Nederlands verplicht worden op Waalse scholen?

Dat steeds meer Waalse leerlingen het Engels boven het Nederlands verkiezen, is een trend die al jaren aan de gang is. Zo’n tien jaar geleden kozen ongeveer evenveel leerlingen in het eerste middelbaar voor Nederlands als voor Engels als tweede taal. Maar sindsdien neemt de populariteit van het Nederlands jaar na jaar af.

Vorig schooljaar koos nog maar 34 procent van de Waalse leerlingen in het eerste middelbaar voor Nederlands, het laagste cijfer ooit. 64 procent koos voor Engels, 2 procent voor Duits.

“Het Nederlands heeft het altijd moeilijk gehad in Wallonië, maar het gaat nu nog slechter”, zegt Christophe Deborsu, journalist bij RTL en een van de bekendste Walen in Vlaanderen. “Het Nederlands is een moeilijke taal en het Engels is natuurlijk populair door sociale media, het internet, informatica …”

“Maar ook de doorbraak van N-VA speelt een belangrijke rol”, zegt Deborsu. “Veel Walen zijn van mening dat het geen nut heeft om Nederlands te leren als het land binnenkort splitst. Dat hoor ik voortdurend.”

In Vlaanderen hoort het Frans tot de verplichte leerstof en ook in het Brussels Gewest zijn zowel het Nederlands als het Frans verplichte taalvakken. In Wallonië kunnen leerlingen nog altijd zelf kiezen, maar ook daar klinkt het pleidooi voor verplichte lessen Nederlands steeds luider.

“Ik ken veel twintigers die spijt hebben dat ze niet voor Nederlands gekozen hebben en die nu willen dat het Nederlands verplicht wordt op school”, zegt Deborsu. “Ze willen die verplichting omdat ze zelf niet de neiging hebben om voor het Nederlands te kiezen, omdat het een moeilijke taal is.”

“De politieke partijen beginnen die gedachte eindelijk ook te delen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bijvoorbeeld vindt het jammer dat hij geen enkel uur Nederlands heeft gehad op school. De enige partij die nog twijfelt is de PS, maar er is wel een denkproces in gang gezet.”