Regering zet door met taaltest voor kleuters

Vanaf volgend schooljaar wordt een taalscreening georganiseerd in de derde kleuterklas. Kinderen met taalachterstand moeten dan in de rest van het jaar bijgewerkt worden. Blijkt de achterstand op het einde van het jaar alsnog te groot, dan kan de klassenraad beslissen dat het jaar moet worden overgedaan. Dat blijkt uit het nieuwe onderwijsdecreet dat de Vlaamse ministerraad vrijdag goedkeurde.

De taaltest stootte eerder deze maand op kritiek van de oppositie, maar ook van de coalitiepartners van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). “Een taaltest komt neer op een toegangsexamen voor de lagere school en dat mag niet de bedoeling zijn”, vond CD&V.

Ouders kunnen het advies van de klassenraad wel naast zich neerleggen, maar dan moet de leerling in het eerste leerjaar een taalbadklas of een volwaardig alternatief volgen. “We moeten absoluut vermijden dat kinderen met een achterstand beginnen aan het eerste leerjaar”, zegt Weyts. “En dus moeten we kordater optreden. Wie een taalachterstand heeft, loopt vaak ook achterstand op in andere vakken. Gelijke kansen zijn onmogelijk als je ongelijk aan de start komt.”

Voor de taaltrajecten wordt tot 20 miljoen euro extra per jaar vrijgemaakt.

Vanaf volgend schooljaar wordt de leerplicht verlaagd van zes naar vijf jaar. De regering heeft nu beslist dat vijfjarigen minstens 275 halve dagen aanwezig moeten zijn in een erkende kleuterschool. Niet elke afwezigheid moet dus geregistreerd en gewettigd worden.

Loes Vandromme
Loes Vandromme (foto: © BelgaImage)

Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) reageert tevreden op het bereikte compromis. Zij is vooral tevreden dat er geen “toelatingsproef” voor het eerste leerjaar komt. “Niemand kan worden tegengehouden om naar de lagere school te gaan”, aldus Vandromme. “Er is een wezenlijk verschil tussen de zogenaamde taaltest – die kleuters de toegang tot het eerste leerjaar kan ontzeggen – en de taalscreening die er nu komt”, zegt de CD&V-politica.

Volgens Vandromme zullen kleuters die onvoldoende Nederlands kennen een individueel taalintegratietraject krijgen. “Voor ieder kind individueel, op maat van elk kind dus”, zegt Vandromme. “Dat is een heel ander verhaal dan een toelatingsproef die kinderen tegenhoudt om naar het lager onderwijs te gaan”, besluit het CD&V-parlementslid.