Onze Taal laat u ‘het woord uit uw geboortejaar’ ontdekken

schermafdruk van de website

Het Genootschap Onze Taal heeft een jaarwoordenzoeker ontwikkeld. Door een jaartal tussen 1800 en 2014, bijvoorbeeld uw geboortejaar, in te voeren kunt u ontdekken welk woord of welke uitdrukking in dat jaar opgekomen is. Van lang niet alle woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal is het exacte geboortetijdstip bekend, maar van de woorden in de Jaarwoordenzoeker is daar wel iets over te zeggen.

Zo kunnen ze het gevolg zijn van een maatschappelijke gebeurtenis, zoals de ontdekking of invoering van een tot dan toe onbekend wezen of product (1803: vogelbekdier, 1963: vlaflip), een politieke verandering (1868: socialistisch), de publicatie van een dichtregel die gevleugeld wordt (1929: groots en meeslepend wil ik leven!), een optreden in de media dat onvergetelijk blijkt te zijn (2001: een beetje dom), een verandering in de wetgeving (1881: drankwet).

Bij ieder woord in de Jaarwoordenzoeker wordt kort verteld wat de reden voor het ontstaan van het woord is geweest.

Probeer het zelf op de website van Onze Taal.