Nieuw variatiebeleid bij Taalunie

mensenmassa (foto: GettyImages)

Op verzoek van de Nederlandse Taalunie heeft een commissie van wetenschappers een visie op taalvariatie en variatiebeleid geformuleerd. De Taalunie sluit zich aan bij de visie en heeft een uitvoeringsplan opgesteld, dat door de bevoegde Vlaamse en Nederlandse ministers goedgekeurd is. Het plan wordt in 2019 verder uitgewerkt.

In de visietekst staat registergevoeligheid centraal. Alle taalgebruikers hebben met taalvariatie te maken. Zelf spreken ze anders naar gelang van de situatie: soms spreken ze dialect, dan weer een informele omgangstaal of standaardtaal. En niet iedereen spreekt Nederlands op dezelfde manier. Het nieuwe taalbeleid bestaat erin dat die taalvariatie niet wordt ontmoedigd en dat alle sprekers met respect (leren) omgaan met die variatie. De commissie onderstreept ook het belang van een goede beheersing van de standaardtaal.

De Taalunie gaat dit jaar met de visietekst aan de slag. In haar uitvoeringsplan stelt ze zich de vraag hoe taalvariatie zich verhoudt tot de standaardtaal en hoe dat beleid bijvoorbeeld in het onderwijs kan worden toegepast. Dat plan is goedgekeurd door de Vlaamse en Nederlandse ministers die voor de Taalunie bevoegd zijn.

Stef Grondelaers, een van de taalwetenschappers die de visietekst hebben opgesteld, pleit er vandaag in De Standaard voor dat de VRT een rol speelt in de uitvoering van het nieuwe variatiebeleid van de Taalunie. Veertig, vijftig jaar geleden heeft de overheid de publieke omroep ingezet om haar toenmalige taalbeleid mee uit te voeren en ze zou dat nu opnieuw moeten doen.

Stef Grondelaers: “De organisatie die met de beste bedoelingen generaties Vlamingen doordrongen heeft van de ‘één taal goed, alle andere talen slecht’-ideologie, zou met name het voortouw moeten nemen in die grote schoonmaak. (…) de overheid kan haar goedkeuring van de nieuwe Taalunievisie (…) implementeren in een toelating aan de VRT om een minder strak normbeleid te voeren. Waarna de VRT – met praktijk én beleid – kan maken dat diep verankerde, verlammende ideeën langzaam uit de voegen loskomen.”

 

Wilt u erover discussiëren? Ga dan naar de Facebookgroep van VRT Taal.