Moeten Walen meer Nederlands leren?

De Waalse regering gaat 10 miljard euro vrijmaken om de economie te stimuleren. Daarbij is het leren van Nederlands een van de belangrijkste maatregelen. Dat is gezegd in een uitzending van Bel RTL.

In Vlaanderen is het Frans verplicht als tweede taal in het onderwijs. In Waalse scholen is het Nederlands momenteel niet verplicht. Als gevolg daarvan hebben de Walen moeite met de eerste landstaal. Volgens Jean-Luc Crucke, de Waalse minister van Begroting en Financiën, zouden Vlamingen en Walen heel wat problemen kunnen oplossen, en niet alleen op economisch vlak, als ze elkaar beter zouden begrijpen.

De Waalse regering trekt 10 miljoen voor Nederlandse lessen. Ze wil dat Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB, voorrang geeft aan werknemers en werkzoekenden die Nederlands willen leren. Minister Crucke zegt ook dat het onderwijs moet bekijken of de manier waarop Nederlands gegeven wordt, efficiënt is. “Hoeveel jongeren hebben Nederlandse les gehad, maar verlaten de school zonder het te spreken?”, vraagt hij zich af.

Voor Gilles Verstraeten, Brussels Parlementslid voor de N-VA, “is het als Franstalige erg belangrijk om Nederlands te leren om je carrière vooruit te helpen” in grote bedrijven of bij de overheid. “Je kunt niet van België houden als je het niet kent”, stelt hij. “En je kunt België niet kennen als je Vlaanderen niet kent, en je kunt Vlaanderen niet kennen als je niet minstens een beetje Nederlands spreekt.” Wie een beetje de taal spreekt, wordt met open armen in Vlaanderen ontvangen, stelt Verstraeten.

In de uitzending zegt Quentin, die mee debatteert, dat hij zijn dochtertje immersieonderwijs in het Engels laat volgen. Daar heeft ze volgens hem meer aan dan aan Nederlands. Ook hijzelf heeft nooit Nederlands geleerd, omdat hij de taal niet nodig heeft. Martin, een andere stem in het debat, pleit ervoor dat in het middelbaar onderwijs meer op het belang van Nederlands wordt gewezen en alle vooroordelen over de taal worden weerlegd.