Middenschool Heilig Hart Bree laat communicatie nakijken

Karolien Hermans is leraar Frans, geschiedenis en Latijn in de Middenschool Heilig Hart in Bree. Sinds begin dit schooljaar is ze ook verantwoordelijk voor de communicatie van de school. “Ik heb de nieuwe opdracht aanvaard, maar ik heb er geen opleiding voor gekregen.” Daarom vraagt Karolien aan het Heerlijk Helder-panel om mee te lezen.

Winke Brits (Wablieft) is positief over de manier waarop Karolien haar brieven schrijft: “Karolien spreekt haar lezer aan en ze gebruikt daarbij geen passiefconstructies. Ook de lay-out is oké: er is voldoende witruimte voorzien.”

Sommige punten kunnen wel nog beter. Winke Brits: “De schrijfster wil volledig zijn, waardoor er te veel info in de brief staat, info die soms niet relevant is voor de ouders. Daardoor worden zinnen ook erg lang en zo sluipen er foutjes in.”

Analyse

Winke Brits heeft een uitgebreide analyse gemaakt. Links vind je de originele brief, rechts de opmerkingen van het Heerlijk Helder-panel.

 

Beste ouder(s) Beste ouders
Een nieuw kalenderjaar begint best met goede voornemens! Onze school begint het nieuwe jaar met goede voornemens.
Zeker op het vlak van de gezondheid van onze leerlingen dragen we dat streefdoel hoog in het vaandel. Beetje ongelukkig uitgedrukt. Het streefdoel, of kortweg doel is niet de goede voornemens,maar de gezondheid, lijkt me.
Na een bespreking binnen verschillende overlegorganen bij ons op school over het huidig vrij suikerrijk aanbod aan drankjes tijdens de middagpauze, willen we vanaf 1 januari 2015 op school enkel (bruis)water en melk aanbieden aan de leerlingen onder de middagpauze. Na een lange inleiding komt een erg lange zin waarin aan het einde staat waarover de brief gaat: De leerlingen krijgen vanaf 1 januari enkel water en melk.
Indien uw zoon/dochter zelf een drankje van thuis uit wenst mee te nemen, mag dat naast water ook melk zijn. Uw zoon of dochter mag ook water of melk van thuis meebrengen.
We blijven wel de mogelijkheid voorzien voor de leerlingen om hun drankbeker bij te vullen aan de waterfonteintjes. Leerlingen kunnen hun drankbeker ook bijvullen aan de waterfonteintjes.
Nodeloze inleiding en het belangrijkste staat in het tweede deel van de zin.
Wij hopen dat u – net als wij op school – als ouder(s) de gezondheid van uw kind een warm hart toedraagt en dit initiatief mee helpt ondersteunen naar uw zoon/dochter toe. Herhaling,we weten al dat de school het belangrijk vindt. Wat wil je hier zeggen? Wees concreet: woorden als ondersteunen zeggen weinig.