MeMotv - Hier spreekt men Nederlands

Fons Fraeters, Louis Neefs en Annie Van Avermaet

Hier spreekt men Nederlands (1964-1972)

Tien afleveringen van het memorabele programma over “het juiste gebruik van de Nederlandse taal”, met Joos Florquin, Annie Van Avermaet en Fons Fraeters.

Terugkijkend op zestig jaar televisie, is dit een mijlpaal: 973 afleveringen educatieve televisie met een knipoog. En met een sprekende hond. De generiek maakt de missie perfect duidelijk: een leeuwtje dat een kaart met de taalgrens openrolt. Het programma duurt 4 minuten en wordt uitgezonden vlak voor het nieuws van 8 uur.

In Vlaanderen een vlotte algemene omgangstaal promoten, in 1964 is de tijd er rijp voor. Denk aan de ABN-kernen in de scholen en de strijd tegen het dialect. De norm is het Nederlands uit Nederland; de nadruk ligt op “zeg niet… maar wel” en op de uitspraak. Door de ironische ondertoon scoort het programma goed, en het zal 10 jaar stand houden.

Professor Joos Florquin van de KU Leuven en zijn assistenten Annie en Fons worden vertrouwde gezichten in de Vlaamse huiskamers. Ze geven taaltips over het juiste gebruik van uitdrukkingen, woorden en hun uitspraak, en voeren daarbij kleine toneeltjes op. Ze schuwen ook de controverse niet: ze hebben het over de taaltoestanden in Brussel of in het leger en de diplomatie. Dat levert hen bakken kritiek op, vooral vanuit politieke hoek. Er gaan zelfs stemmen op om het programma te verbieden. Ook van Waalse kant komt er kritiek: de krant La Libre Belgique schrijft: “C’est une équipe dont le chien est le plus intelligent”.

Wij stellen u 10 programma’s voor uit de 10-jarige geschiedenis, in chronologische volgorde. In één daarvan komt zanger Louis Neefs solliciteren om te mogen meedoen. Als bewijs van zijn kennis zingt hij een liedje ter illustratie van de uitspraak van de a. Het leeuwtje van de generiek blijkt 10 jaar stand te houden, en voortdurend een prominentere rol te krijgen. De hond houdt ook stand, en krijgt algauw het gezelschap van … nog een hond.”