Leerlingen in Frans- en Duitstalige grensregio’s willen op school meer Nederlands spreken

Leerlingen in regio’s in België, Frankrijk en Duitsland die grenzen aan het Nederlandse taalgebied zijn vragende partij om op school, tijdens de lessen Nederlands, meer Nederlands te spreken. Uit een bevraging van de Taalunie bij 3.000 scholieren en een zestigtal docenten uit de Franse en Duitstalige Gemeenschap, maar ook in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Hauts-de-France, blijkt verder dat ook de docenten spreekvaardigheid het allerbelangrijkste vinden. Daarnaast bestaat er onder veel leerlingen belangstelling voor de actualiteit en jongerencultuur in Vlaanderen en Nederland.

Vooral Franssprekende leerlingen zijn uiterst positief over de kansen die kennis van het Nederlands hen biedt op de arbeidsmarkt. Een groot deel van de bevraagde leerlingen is ook tevreden met de keus voor het Nederlands en zegt ook plezier aan het vak te beleven. Tegelijk zeggen de Franstalige leerlingen dat ze het een moeilijke en niet echt mooie taal vinden. Aan Duitstalige kant is dat beeld positiever, mogelijk vanwege de verwantschap tussen Duits en Nederlands. Daar wordt het Nederlands als mooi en interessant omschreven.

In Duitstalige regio’s spreken de leraren tijdens de lessen veel Nederlands, in de Franstalige regio’s is dat veel minder het geval.

De interesse gaat ook verder dan louter het leren van de taal: de bevraagde leerlingen zeggen te willen leren over de Vlaamse en Nederlandse actualiteit, maar die wordt op dit moment niet of nauwelijks behandeld. De leerlingen zouden meer uitwisselingen, uitstapjes en partnerschappen met Nederlandssprekende scholen op prijs stellen, klinkt het nog.

De Taalunie wil met het onderzoek nagaan hoe zij het onderwijs van het Nederlands nog beter kan ondersteunen. Twee klankbordgroepen met experts uit diverse geledingen van het onderwijs werkten mee aan de analyse van de resultaten en formuleerden suggesties voor verbeteringstrajecten.

In de vijf regio’s buigen ruim 170.000 scholieren zich elke week over handboeken Nederlands.