Lagereschoolleerlingen lezen slechter dan vijf jaar geleden

Leerlingen in het basisonderwijs scoren minder goed op begrijpend lezen en luisteren dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit een Vlaamse studie naar de kennis van de eindtermen. In totaal haalt 84 procent van de leerlingen de eindtermen, tegenover 92 procent in 2013.

De peiling werd eind vorig schooljaar afgenomen bij 3.119 leerlingen uit 119 basisscholen en bestond uit drie proeven. Een eerste schriftelijke toets peilde naar de vaardigheid om Nederlands te lezen. De tweede toets had betrekking op de vaardigheid luisteren. Tijdens een praktische schrijftoets moesten de leerlingen aantonen in welke mate ze een tekst kunnen schrijven zonder fouten te maken tegen de grammatica- en spellingregels.

leesvaardigheid

De resultaten voor de toetsen lezen en luisteren zijn gelijklopend, al zijn ze in beide gevallen minder goed dan vijf jaar geleden. Uit de praktische proef blijkt dat drie vierde van de leerlingen een oproep of een brief met instructies kan schrijven zonder spelfouten. Ongeveer de helft zondigt tegen de grammaticaregels.

Voor alle toetsen halen meisjes vaker de eindtermen dan jongens. Leerlingen die thuis geen Nederlands spreken of die uit een kansarm gezin komen, halen minder goede resultaten. Hoe meer onderwijservaring de leraar heeft, hoe beter de prestaties zijn van de leerlingen voor lezen. Ook de gebruikte handboeken zijn van belang. Het werken met het ene handboek geeft betere resultaten dan andere werkboeken.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt dat het feit dat meer dan acht op de tien leerlingen de eindtermen halen nog altijd goed is, maar dat de dalende tendens van de cijfers duidelijk maakt dat er meer middelen nodig zijn voor het basisonderwijs met extra aandacht voor taalondersteuning.

Crevits zegt dat er opnieuw focus moet komen op bijvoorbeeld de tijd die men in het basisonderwijs krijgt voor taalonderwijs. Die moet weer toenemen. “Een onderzoek van twee jaar geleden toont aan dat het aantal uren dat besteed wordt aan begrijpend lezen gedaald is. Dat kan eigenlijk niet.”