Lagereschoolkinderen lezen slechter dan vroeger

meisje met schoolschrift (foto: © Ned Horton)

Lagereschoolkinderen kunnen minder goed lezen dan in de jaren negentig. Dat zegt de koepel van de centra voor leerlingenbegeleiding van het vrij onderwijs op basis van leestoetsen in de eerste drie leerjaren. De leesvaardigheid gaat er bij alle leerlingen op achteruit, ongeacht hun thuistaal.

Bij 1.400 leerlingen uit 70 basisscholen werden testen afgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen in het eerste, tweede en derde leerjaar in 2011-2012 minder goed lezen dan hun voorgangers in 1995-1996. De resultaten werden vergeleken met het gemiddelde van heel Vlaanderen. “Als we deze gemiddelden vergelijken met de gevonden resultaten bij de eerdere normering van de leeskaarten tijdens het schooljaar 1995-1996, zien we dat er bij de alle toetsmomenten een daling is”, zegt algemeen directeur Stefan Grielens van de koepel van Vrije CLB’s.

De daling blijft wanneer de leerlingen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, niet mee opgenomen worden. “Het toenemend aantal anderstalige leerlingen binnen het Vlaamse onderwijs kan deze daling dus niet verklaren”, aldus Grielens.

De Vrije CLB’s willen dat scholen leerlingen met een slechte leesvaardigheid beter en sneller helpen. De nadruk ligt nu al te vaak bij het testen zelf en niet bij het bijsturen van het technisch lezen.

Lezen is volgens Grielens een belangrijk maatschappelijk gebeuren. “Kunnen lezen is immers een belangrijke voorwaarde om het verdere onderwijs te kunnen volgen. Je hebt een bepaald (minimum)niveau nodig om te kunnen functioneren binnen onze maatschappij. Anders kan je de ondertiteling van een tv-programma niet volgen, de krant niet lezen, de handleiding van je keukenrobot niet begrijpen. Zodra kinderen kunnen lezen, kunnen ze heel wat informatie zelfstandig verwerven en verwerken.”