Klankleer toegevoegd aan ANS

Aan de elektronische editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is een uitgebreide beschrijving van de Nederlandse klankleer toegevoegd. Er komen verschillende onderwerpen aan bod: de klanken van het Nederlands, fonotaxis, fonologische processen, allomorfie, verbonden spraak, woordklemtoon, zinsaccent en intonatie, en de relatie tussen klank en spelling.

De ANS heeft veel aandacht voor de variatie in de uitspraak, met name de verschillen tussen het Nederlandse en het Belgische Nederlands. Er zijn geluidsbestanden toegevoegd en - voor de specialisten - spectogrammen en MRI-opnames van de mond.

Komende dinsdag, 6 juli, organiseert de Taalunie een webinar waarin de nieuwe Klankleer gepresenteerd zal worden. Iedereen kan zich daarvoor inschrijven.