Kinderen spreken onderling Nederlands ongeacht afkomst

Liesbeth Homans (foto: Jasper Jacobs)

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) heeft 4491 Vlamingen ondervraagd over verschillende onderwerpen als wonen, werk en diversiteit. Het gaat zowel om autochtone Vlamingen als om nieuwe Vlamingen van Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese origine. Uit de studie komen enkele opmerkelijke resultaten naar boven. Het Laatste Nieuws heeft het rapport doorgenomen.

Qua taal concludeert de enquête dat mensen hun herkomsttaal blijven spreken, maar kinderen spreken onderling Nederlands. Thuis spreken mensen hun moedertaal. Dat is zo bij Vlamingen, maar ook bij mensen met een andere herkomst. Zo spreekt bijvoorbeeld 97 procent van de Vlamingen van Turkse, Poolse en Congolese herkomst thuis de zogenoemde herkomsttaal.

Die herkomsttaal is niet noodzakelijk de enige taal die thuis gesproken wordt, al blijft een meertalig gezin een minderheid. Zo zegt één op de vijf mensen van Marokkaanse herkomst dat er thuis zowel Nederlands als de herkomsttaal wordt gesproken tussen ouders en kinderen.

Kinderen onderling spreken dan weer hoofdzakelijk Nederlands met elkaar, ongeacht hun herkomst: 90 procent van de kinderen van Marokkaanse herkomst spreekt Nederlands met broertjes of zusjes. Bij kinderen van Turkse herkomst is dat 86 procent. Alleen bij kinderen van Roemeense (41 procent) en Poolse (49 procent) herkomst is Nederlands onderling niet de eerste taal.