Kennis van grammatica bij scholieren gaat fors achteruit

De kennis van de Nederlandse grammatica is bij Vlaamse leerlingen de voorbije tien jaar sterk achteruitgegaan, vooral op het vlak van zinsontleding. Dat blijkt uit een meting bij zowat 360 leerlingen door de UGent, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen 2018 en 2008.

Volgens de resultaten halen Vlaamse laatstejaarsleerlingen van het aso wel degelijk de eindtermen voor spelling en woordsoorten, maar zinsontleding vormt vaak een probleem: er is sprake van een achteruitgang met 10 procent. “Het zakt onder de 50 procent”, zegt Filip Devos van de UGent in “De wereld vandaag”, op Radio 1. In Nederland blijkt het nog veel erger, trouwens. “Tien jaar geleden had je daar voor grammatica een gemiddelde score van 40 procent, nu is dat 25 procent.”

Volgens Devos zit er een golfbeweging in de geschiedenis van het taalonderricht. “We kwamen uit een periode in de jaren 70 en 80 waarin enorm veel aandacht aan communicatieve vaardigheden werd besteed: kunnen lezen, luisteren, schrijven, enzovoort. Misschien is het accent te veel op die communicatieve vaardigheden gelegd en te weinig op andere componenten, zoals kennis.” Stof tot nadenken, met andere woorden.

Ook opvallend is dat 85 procent van de ondervraagde  leerlingen spelling belangrijk vindt, terwijl dat voor grammatica maar 45 procent is. Volgens Filip Devos is dat een attitude waaraan dringend iets moet worden gedaan. “We moeten inzetten op die attitude”, zegt hij. De volgende minister van Onderwijs heeft dus nog heel wat werk voor de boeg.

De spelling gaat amper achteruit. Leerlingen scoren nu 67 procent op de spellingtesten, maar een twee procent minder dan in 2008. De lichte terugval is verwaarloosbaar. “We kunnen zeggen dat de spelling even goed is als tien jaar geleden”, besluit Devos.

Het onderzoek wijst ook uit dat vrouwen gemiddeld beter scoren . “Vrouwen scoren internationaal sowieso beter, ze zijn taalvaardiger. Meisjes kiezen ook vaker voor taalopleidingen, dat merken we hier ook bij de Universiteit Gent.” Het onderzoek toont voorts aan dat mensen die Latijn volgden een betere grammaticale kennis hebben. Dat hoeft niet te verbazen, want de klassieke taal beheersen betekent dat betere kennis van grammatica vereist is.

Het volledige artikel kunt u lezen op de website van Over Taal.