Is de brexit voortaan de Brexit?

Wouter van Wingerden, taaladviseur en lid van de Spellingcommissie, formuleert het zeer stellig op zijn blog: “Vanaf 1 februari 2020 is de Brexit een historische gebeurtenis en schrijven we het woord met een hoofdletter. De kleine letter in brexit is voortaan verleden tijd.”

Als lid van de Spellingcommissie is Wouter van Wingerden een van de bazen van de Nederlandse spelling. Ik zou hem dan ook niet durven tegen te spreken. Als ik dat al zou willen. Ik zou al lang ‘Brexit’ gespeld hebben, omdat het in mijn ogen altijd een eigennaam geweest is. Het is de naam van het vertrek van de Britten uit de EU, en namen spel je met een hoofdletter.

Alleen was de Taalunie het niet met mijn mening eens. “Omdat er slechts een minimaal gedeelte van de oorspronkelijke naam is overgebleven, schrijven we deze woorden in het Nederlands met een kleine letter”, zei Tanneke Schoonheim, ook lid van de Spellingcommissie, in 2016.

Sinds 1 februari 2020 is de situatie helemaal anders. De Britten zijn daadwerkelijk vertrokken en dus hebben we nu te maken met een historische gebeurtenis. En historische gebeurtenissen krijgen volgens regel 16.L van de Leidraad een hoofdletter. Wat eens de brexit was, is nu dus de Brexit.

Spellen we dan vanaf nu ‘Brexit’ bij de VRT? Laten we nog maar even wachten. Tot de Spellingcommissie de knoop echt heeft doorgehakt en het woord in het Groene Boekje wordt opgenomen. Daarover zegt Wouter van Wingerden: “(...) dat zal dit jaar allicht gebeuren.”