(H)oeso?

Oeso of OESO?

Letterwoorden (afkortingen die als een woord gelezen worden) die eigennamen zijn, krijgen in elk geval een beginhoofdletter, zegt de Technische Handleiding.

Een naam tot drie letters wordt volledig in hoofdletters geschreven, een naam van meer dan vier letters krijgt standaard alleen een beginhoofdletter.

En wat doen we bij vier letters? “Sommige namen van vier letters worden helemaal in hoofdletters geschreven, andere met alleen een beginhoofdletter. Het feitelijke gebruik is bepalend.” Huh?

Bij de VRT schrijven we zulke eigennamen helemaal in hoofdletters als het gaat om een (openbare) instelling, een vereniging, een politieke partij. Wij schrijven dus OESO. De Technische Handleiding ook.

U kunt de Technische Handleiding downloaden bij de Nederlandse Taalunie.