Hoe staat het met het Nederlands?

veeltalige neonreclame op café (foto: © BelgaImage)

Welke talen gebruikt u in welke maatschappelijke situaties? Wanneer kiest u voor Nederlands en wanneer voor Engels, Frans, Fries, Chinees, Tamazight, Turks of nog een andere taal? De Nederlandse Taalunie wil het graag van u weten.

In 2016 maakte de Taalunie voor de eerste keer de staat van het Nederlands op. Meer dan 6000 mensen uit Vlaanderen en Nederland hebben toen gegevens bij elkaar gebracht.

Uit het eerste onderzoeksrapport bleek dat het Nederlands springlevend is. Het is de eerste taal in de meeste sociale situaties. Maar: “Bij ‘informatievoorziening online’ (meer in Nederland dan in Vlaanderen) en in ‘muziek’ (in zowel Nederland als Vlaanderen) neemt het Engels een zichtbare plaats naast het Nederlands in.”

De Taalunie doet nu een eerste herhalingsonderzoek “om ontwikkelingen en tendensen in het talengebruik op te volgen en te bekijken waar eventueel nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn om de positie van het Nederlands te behouden of te verstevigen”.

Om betrouwbare resultaten te krijgen moeten zoveel mogelijk mensen aan de enquête deelnemen. Iedereen kan meedoen. De Taalunie roept vooral jongeren, ouderen en van huis uit niet-Nederlandstaligen op om zich aan te melden.

Wilt u graag deelnemen aan het onderzoek? Meld u dan op een van de volgende pagina’s aan. De enquête invullen duurt hooguit een kwartiertje.

In België wordt het onderzoek mee uitgevoerd door Johan De Caluwe van Universiteit Gent.