‘Het stoplicht’ helpt wereldwijd anderstaligen lezen in het Nederlands

Docent Nederlands Piet de Kleijn schreef in 1996 geschiedenis. Zijn verhalenboek ‘Het stoplicht’, met korte eenvoudige verhalen voor anderstaligen die Nederlands leren, was toen het allereerste in zijn soort. Ter ere van het 25-jarige jubileum herwerkte de auteur zijn teksten en schreef hij er enkele nieuwe.

In het onderwijs Nederlands voor anderstaligen heeft altijd sterk de nadruk op maatschappelijke relevantie gelegen. Er was weinig aandacht voor poëzie, proza en theater. Tot midden de jaren 90 werden anderstaligen die vroegen naar een boek ‘om gewoon te lezen’ meestal verwezen naar kinderboeken of zogenaamd makkelijke schrijvers. Die kinderboeken waren vaak te kinderlijk en die makkelijke schrijvers bleken qua taalgebruik toch te moeilijk te zijn.

Met zijn toegankelijke verhalenbundel ‘Het stoplicht’ probeerde Piet de Kleijn als een van de eersten iets aan die situatie te veranderen. Zijn boek bevatte prachtige tafereeltjes en herkenbare dialogen, overgoten met een zweempje humor en surrealisme. Het werd een ongekend succes bij wie Nederlands leerde. Omdat er nog steeds een groot tekort is aan goed materiaal om leesvaardigheid te oefenen en omdat ‘Het stoplicht’ al enkele jaren niet meer verkrijgbaar is, besloot uitgeverij Boeklyn het weer uit te brengen. Het boek is wereldwijd te koop.

“In Vlaanderen en Nederland zijn er tienduizenden leerlingen en cursisten NT2, en in meer dan veertig landen volgen zo’n 15.000 studenten Nederlandse les aan een universiteit. Wij willen hen laten kennismaken met de korte verhalen van Piet de Kleijn”, zegt de uitgever Peter Schoenaerts.

Met het boek wil Piet de Kleijn naar eigen zeggen zijn lezers alleen maar leesplezier geven. “Mijn verhalen zijn er om gelezen te worden en verder niets.” Het boek bevat geen lesstrategieën en oefeningen, alleen maar verhalen. De Kleijn heeft het oorspronkelijke boek zelf bewerkt en aangevuld. Van de lezers wordt verondersteld dat zij de tweeduizend meest frequente woorden van het Nederlands begrijpen. De bundel is geschikt voor tieners en volwassenen.

Piet de Kleijn was jarenlang docent taalverwerving aan de universiteit van Louvain-la-Neuve en gaf ook NT2-les in Den Haag. Hij heeft ook meegewerkt aan het ‘Basiswoordenboek Nederlands’ en het ‘Combinatiewoordenboek’. De heruitgave van ‘Het stoplicht’ werd financieel gesteund door de Nederlandse Taalunie.

cover 'Het stoplicht'