“Het is onvoorstelbaar wat mensen soms te lezen krijgen”

Vincent Van Quickenborne (foto: © BelgaImage)

Vincent Van Quickenborne, de burgemeester van Kortrijk, is Heerlijk Helder-ambassadeur voor de steden en gemeentes. Hij houdt voor ons de komende weken de communicatie van lokale steden en gemeenten extra in de gaten. “Ik sta er soms versteld van wat mensen allemaal te lezen krijgen.”

Heerlijk Helder?

Ook de stad Kortrijk stuurt, ondanks alle inspanningen van de burgemeester, wel eens niet-heldere communicatie rond. Of wat dacht je van volgende mededeling?

We brengen u ter kennis dat de heer Auguste Reyers, Reyersweg (rol) 109 te 8510 Kortrijk, voor het perceel gelegen Reyersweg (Bel) 109 te 8510 Kortrijk, kadastraal bekend 10e Afdeling, Sectie C, perceelnummer 24A een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het herinrichten van de bestaande woning heeft ingediend. Redenen van het openbaar onderzoek: Art 3, §3, 8°: Toepassing is vereist van de artikelen 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10 tot en met 4.4.23 en 4.4.26, §2, van de Vlaamse Codex RO.

Het panel zet het stadsbestuur van Kortrijk op de goede weg met een volledig herschreven brief. Dit is de originele brief.

originele brief

 

En dit is de herschreven versie.

herwerkte brief

“We gaan de nieuwe versie zeker gebruiken”

Vincent Van Quickenborne belooft om nieuwe versie van de documenten zeker te gebruiken. “De hertaling is uitstekend gedaan, de belangrijkste info staat bovenaan. Ik zou wel nog een toevoeging doen.”