Gent lanceert website voor meertaligheid in de klas

leerlingen (foto: © Belga)

Gent lanceert op de Europese Dag van de Talen een website die leerkrachten kan helpen om meertalige jongeren te begeleiden. Onderzoek toont aan dat meertalige leerlingen beter presteren, wanneer ze in de les af en toe hun thuistaal mogen gebruiken.

Op de nieuwe website krijgen leerkrachten onder andere tips over hoe ze moeten omgaan met meertaligheid. Vaak is er discussie over het al dan niet bannen van de thuistaal op school, maar leerkracht Nederlands Heleen Rijckaert vindt meertaligheid een troef. Zij geeft les aan het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent en werkte mee aan de website. “Het is juist een rijkdom dat je met zoveel verschillende culturen in een klas zit, dat moet je vieren en op een juiste manier gebruiken in de klas.”

Geen onderonsjes in thuistaal

“De thuistaal gebruiken we als didactisch middel, zodat de kinderen zich beter gaan voelen.” Rijckaert benadrukt wel dat het gebruik van de thuistaal moet bijdragen tot het leerproces.

“Ik sta uiteraard niet toe dat ze onder elkaar zitten te babbelen in hun eigen taal. Als je met zeven Turkse leerlingen in je klas zit en één leerling die geen Turks begrijpt, kan dat voor uitsluiting zorgen, dat sta ik niet toe.”

‘Thuis’ en ‘Familie’ in een andere taal

In haar klas zitten tussen de 80 en 90 procent meertalige leerlingen. “Dat is iets wat je niet kan negeren. Het gaat verder dan taal, het gaat ook over cultuur. Als ik een thema zoals ‘de soap’ moet geven, wil ik dat via voorbeelden duidelijk maken, maar zij kennen ‘Thuis’ en ‘Familie’ niet, dus moet ik nadenken over concrete voorbeelden die zij kennen. Bovendien wordt de leerling erg enthousiast als die een stukje soap ziet uit haar of zijn land. Leerlingen die enthousiast zijn, zijn gemotiveerd om te leren en dat vergemakkelijkt het proces.” Vanuit dat idee werd de website opgericht.

Durven spreken

Meertalige leerlingen voelen zich ook vaak onzekerder wanneer ze in het Nederlands een presentatie moeten geven.

“Wanneer ik merk dat een leerling veel hakkelt en euh zegt en niet enthousiast spreekt, dan stel ik voor om de presentatie in de moedertaal te doen”, gaat Heleen verder. “Wat je dan ziet, is een groot verschil. Je krijgt meteen een heel andere leerling te zien.”

De bedoeling is om de leerling eerst te laten oefenen in het Nederlands, dan in de moedertaal. Dan wordt het verschil bekeken en moet de leerling het opnieuw in het Nederlands proberen. “Je weet dat anderstalige leerlingen onzekerheid ervaren in een andere taal, dus waarom laat je ze dan niet eens stralen in hun moedertaal?”

Nederlands leren einddoel

Heleen Rijckaert hamert erop dat Nederlands leren de hoofddoelstelling blijft, maar het gaat ook over de weg ernaartoe en wat je kan doen om het doel van die leerlingen te helpen bereiken.

Op de website van de stad Gent staan de richtlijnen rond functioneel meertalig leren.