FOD Financiën krijgt als eerste Heerlijk Helder-label

Jan Hautekiet en Johan Van Overtveldt

De FOD Financiën krijgt als eerste het Heerlijk Helder-label. Het panel heeft een aantal documenten van de FOD grondig geanalyseerd en vastgesteld dat er veel aandacht gaat naar heldere communicatie. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt nam het label in ontvangst.

Op de FOD Financiën loopt een intern project om alle documenten te herschrijven in klare taal. Zinnen als deze zijn (gelukkig) al even verleden tijd: “Dit aanslagbiljet wordt u toegezonden overeenkomstig het artikel 136 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.”

“De FOD heeft al veel goed werk geleverd”, zegt panelvoorzitter Ann De Craemer. Daarom krijgt de FOD Financiën als eerste het Heerlijk Helder-label.

Alles kan beter

Het label is geen eindpunt voor de FOD Financiën. Het panel heeft een reek suggesties gedaan om een aantal documenten nog te verbeteren. Minister Van Overtveldt belooft om rekening te houden met de opmerkingen. Wordt vervolgd…

De suggesties van het Heerlijk Helder-panel

Het panel herschreef onder meer het ‘aanslagbiljet personenbelasting’. Hier kunt u het origineel en de bewerkte versie bekijken.