“Een sterrenouder is een ouder die een kind verloor”

Selahattin Koçak

Je kind verliezen is het toppunt van tragiek maar tot nog toe is er geen benaming voor iemand die zoiets te verwerken krijgt.

Selahattin Koçak verloor zijn zoontje en wilde uit zijn ondraaglijk lot iets positiefs puren. Hij kroop in zijn pen om het woord ‘sterrenouder’ in Van Dale te krijgen en krijgt nu gehoor.