Dertigplussers zeggen steeds meer ‘mama’ en ‘papa’ als ze over hun ouders spreken

Peter Debrabandere, taaldocent aan de Vives Hogeschool, stelt vast dat steeds meer dertigers en veertigers ‘papa’ en ‘mama’ zeggen wanneer ze het over hun ouders hebben, en dus niet over hun ‘vader’ of ‘moeder’. Volgens hem wordt de maatschappij informeler en evolueert de taal daardoor mee.

De woorden ‘papa’ en ‘mama’ werden altijd al gebruikt, steekt Debrabandere van wal. “Maar het verschil zit hem nu in de manier waarop we ze gebruiken. Bijvoorbeeld: hoe gaat het met je papa? Vroeger werd dan enkel gezegd: hoe gaat het met je vader? We gebruiken die woorden nu als een beschrijving van die persoon. Dat is ook zo met ‘oma’ en ‘opa’.” Vroeger waren ‘papa’ en ‘mama’ alleen een aanspreking, nu zijn het ook beschrijvingen.

Ongevraagd tutoyeren

Ook onze voornamen worden meer gebruikt. “Hoe langer hoe meer gebeurt dat zelfs ongevraagd”, zegt Debrabandere. “Instanties gaan zelf bepalen hoe je wordt aangesproken. Zo gaf in 2019 de stad Gent de richtlijn aan haar medewerkers om inwoners te tutoyeren in officiële brieven. Dat gaat in tegen de traditionele communicatieregels. Die schrijven voor dat wanneer er geen persoonlijke relatie is, je standaard de u-vorm gebruikt.”

Je of u?

Hoe spreek je nu een onbekende aan. Met ‘je’ of met ‘u’? “Ik denk dat het altijd goed is om bij iedereen die je niet kent ‘u’ te zeggen en dus eerst af te toetsen. Als je begint met ‘je’, kan je niet meer terug. Niemand gaat zeggen dat hij toch liever wil aangesproken worden met ‘u’, andersom kan dat wel nog”, zegt Debrabandere bevlogen.

Debrabandere merkt ook een ongelijkheid in het onderwijs. “Vroeger werd ik aan de universiteit door mijn prof ‘meneer’ genoemd. Ik zei ook ‘meneer’ of ‘professor’. Dat was een gelijke, democratische maatschappij waarbij iedereen op gelijke voet werd behandeld. Maar nu gebruikt de docent ‘je’ of de voornaam tegen studenten. Terwijl er van de studenten wordt verwacht dat die docenten aanspreken met ‘professor’, ‘meneer’ of ‘mevrouw’ en ‘u’ gebruiken. Dat zorgt dus voor een ongelijkheid. Ik vind dat een gekke ontwikkeling.”