De moord op een woord: is ‘allochtoon’ en ‘OCMW’ bannen zinvol?

de Campuskrant

Mechelen schrapt ‘OCMW’, Gent en Amsterdam ‘allochtoon’. Kan dat zomaar? Koen Jaspaert, Marc Hooghe en Nadia Fadil beantwoorden in de Campuskrant de vraag elk vanuit hun vakgebied.

Sociolinguïst Koen Jaspaert wijst erop dat een ingreep in de taal meer kans op slagen heeft als ze volgt op een maatschappelijke ontwikkeling.

Politicoloog Marc Hooghe vindt dat de media nieuwe woorden kunnen introduceren en uitdragen. Maar het allerbelangrijkst is dat ook politici ze gebruiken. Zij kunnen het beste mensen overtuigen, masseren en charmeren.

Volgens socio-antropologe Nadia Fadil zijn woorden soms symbolen. Sleutelen aan woorden lost voor haar de problemen in de werkelijkheid niet op.