Corona-info in 19 talen

Om zeker te zijn dat iedereen in België goed op de hoogte is van de coronamaatregelen die in ons land gelden, verspreidt het Agentschap Inburgering en Integratie uitleg in 19 talen.

 

 

To ensure that all residents in Belgium are aware of the measures the government is taking during the corona crisis, the Agency for Integration published multilingual information sheets.

 

Met vragen over corona kunt u op deze website niet terecht, wel op 0800 14 689 en www.info-coronavirus.be.

 

De basis van de anderstalige informatie over corona is de Nederlandse tekst plus de vertaling ervan in veel gebruikte andere talen in Vlaanderen. Daarvoor werken de drie agentschappen voor Integratie en Inburgering (het Vlaamse, het Antwerpse Atlas en het Gentse In-Gent) samen met onder andere het agentschap Zorg en Gezondheid, maar ook met organisaties als Samenlevingsopbouw.

“Als de preventieve maatregelen en de maatregelen van de federale overheid niet door iedereen even goed worden begrepen, is er een gezondheidsrisico”, redeneert het agentschap. “Daarom doen we nog meer. Buiten de schriftelijke informatie werken we ook aan geluidsfragmenten. Zo worden niet alleen de anderstaligen die nog onvoldoende Nederlands kennen, maar ook de mensen die ook slecht of niet-geletterd zijn, goed geïnformeerd.”

Daarnaast gebruiken de trajectbegeleiders inburgering en de leerkrachten maatschappelijke oriëntatie deze fiches als basis om in hun contacten met de inburgeraars meer uitleg te geven.

Ten slotte zijn er bij de drie agentschappen tolken actief die de mensen uit de gezondheidszorg bijstaan. “Diagnoses en uitleg aan mensen die Nederlands onvoldoende verstaan en spreken, kunnen in de ziekenhuizen echt tot misverstanden leiden”, benadrukt het agentschap.