Communiceert de FOD Sociale Zekerheid heerlijk helder?

Frank Van Massenhove (foto: © Belga)

Het rijtje met Heerlijk Helder-ambassadeurs wordt alsmaar langer: ook Frank Van Massenhove, voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, wil zich extra inspannen voor heldere communicatie.

Luisteraar Tim bezorgde ons een brief van de FOD Sociale Zekerheid, gericht aan een familielid van Tim, iemand met een mentale beperking. “Ik heb de eer u hierbij ontvangst te melden van uw verzoek om verzaking aan de terugvordering van de ten onrechte genoten tegemoetkoming als persoon met een handicap.”

Wij dachten dat Frank Van Massenhove heldere communicatie als topprioriteit beschouwt. Toch niet dan? We vragen hem om uitleg.

brief