Bourgeois vol lof over oud-leraar Nederlands: “Ook hij gruwelt van de tussentaal”

Geert Bourgeois en Cyriel Moeyaert

Op de Nederlandse Radio 1 heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois verteld hoe zijn oud-leraar Nederlands Cyriel Moeyaert hem de liefde voor de standaardtaal heeft bijgebracht.

In het programma De Taalstaat gaat NPO Radio 1 binnenkort opnieuw op zoek naar de beste leraar Nederlands in Nederland en België. Als opmaatje spraken ze vandaag met minister-president Bourgeois. “Een talige Vlaming en een hartstochtelijke pleitbezorger van het Standaardnederlands”, zo werd Geert Bourgeois geïntroduceerd.

Verzorgd taalgebruik is inderdaad een bekend stokpaardje van de Vlaamse regeringsleider. Die passie heeft hij te danken aan zijn oud-leraar Nederlands Cyriel Moeyaert. “Moeyaert was een priester-leraar zoals je die vaak in mijn tijd tegenkwam in de katholieke colleges. Ik heb een bijzondere herinnering en grote dankbaarheid aan en voor hem.”

In de beginjaren van de humaniora kreeg Geert Bourgeois Latijn, Grieks, godsdienst en Nederlands van Cyriel Moeyaert. “Maar eigenlijk was elke les van die man een les Nederlands”, vertelt de minister-president. “Hij hamerde telkens opnieuw op het correct gebruik van het Nederlands, hij corrigeerde ons en leerde ons heel veel. Dat is voor mij echt een levensschool geweest in Nederlands.”

Het belang van Standaardnederlands mag volgens Geert Bourgeois niet onderschat worden. “Standaardtaal is nu nog steeds emancipatorisch en democratisch. Het verbindt ons allemaal en is een element van cohesie met nieuwkomers. Standaardnederlands is ook een politieke taal, het is belangrijk dat je je in één taal kan uitdrukken die door iedereen begrepen wordt.”

De minister-president vindt het naar eigen zeggen niet zo fijn dat het geloof in de noodzaak van die publieke taal achteruitgaat. De liefde voor het Algemeen Nederlands doet Bourgeois dan ook gruwen van de tussentaal. “Ik ben daar een fervent tegenstander van. Ofwel spreek je een standaardtaal, ofwel spreek je een dialect. Ik verafschuw die tussentaal. Zo van ziede gij, komde gij, kunde gij. Het is niet mijn taal, het is een soort verbasterd Antwerps.”

“Die tussentaal is ook Cyriel Moeyaert een gruwel”, verwijst Geert Bourgeois weer naar zijn oud-leraar. “Hij is een medestander met mij van de ene, mooie, wendbare standaardtaal die we moeten koesteren.”

Cyriel Moeyaert wordt dit jaar 98 jaar oud en heeft twee grote passies: het dialect van Frans-Vlaanderen en hetgeen destijds het Algemeen Beschaafd Nederlands werd genoemd. In de jaren zestig publiceerde hij het boek ‘Beknopte ABN-spraakkunst’ samen met de bekende Nederlandse taalkundige P.C. Paardekooper. In 2015 kreeg Moeyaert de Marnixring Erepenning.