Benaarstigen

Hilde Crevits (foto: © VRT)

Minister Crevits legde in het radioprogramma ‘De Ochtend’ uit dat ze de files wil verkorten door de geplande werkzaamheden te ‘benaarstigen’.

Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal is dat een verouderd woord voor ‘iets naarstig trachten uit te voeren, tot stand te brengen’. Dat schrijft het WNT in ... 1898.

Ton den Boon, de Nederlandse hoofdredacteur van de Grote Van Dale, legt in het programma ‘Nieuwe feiten’ uit dat ‘benaarstigen’ in de jaren twintig nog wel in de Grote Van Dale stond. Het is geschrapt, juist omdat het honderd jaar geleden al niet meer in gebruik was.

Nogal wat Radio 1-luisteraars meldden dat ‘benaarstigen’ helemaal niet uit de taal verdwenen is. In het Belgische Staatsblad en in politionele of juridische teksten wordt er van alles ‘benaarstigd’.

Waarom staat ‘benaarstigen’ dan niet meer in de Grote Van Dale, en ‘afbruien’, ‘edelaardig’ en ‘gramstorig’ nog wel? Dat is een vraag voor de Vlaamse hoofdredacteur, Ruud Hendrickx.