Afstandelijke brief aan slachtoffers treinramp zet kwaad bloed

kopie van de brief

De slachtoffers en nabestaanden van de dodelijke treinramp in Buizingen uit 2010 hebben van het parket een brief gekregen met daarin de oproep om niet voortdurend naar de stand van het onderzoek te informeren. “We hebben daar totaal geen begrip voor”, zegt advocaat Hans Rieder.

Het treinongeval in Buizingen op 15 februari 2010 kostte aan 19 mensen het leven en vele anderen raakten zwaargewond. Het gerechtelijk onderzoek is vier jaar na het ongeval nog steeds aan de gang. Sommige nabestaanden en slachtoffers hadden meer informatie gevraagd aan het parket, maar kregen een koel antwoord terug.

“Het is volstrekt onnodig om herinneringen toe te zenden. Van zodra er een beslissing in de zaak zal genomen worden, zal ik u hierover onmiddellijk inlichten”, klinkt het in een brief van het parket aan de slachtoffers. Daarenboven vermeldt de brief dat ze pas over zes maanden nog eens mogen informeren naar het onderzoek.

Procureur Thierry Freyne erkent dat de brief ongelukkig opgesteld is. “Het is een zeer ongelukkig geformuleerd antwoord. Ik kan begrijpen dat men bij het krijgen van een dergelijke brief wel gechoqueerd is”, zegt hij. “Het is ongelukkige communicatie. Het is een standaardbrief. We hebben dan ook beslist om de standaardbrieven aan te passen.”

Wablieft, het centrum voor duidelijke taal, juicht het initiatief van de procureur toe. Een op de zeven Vlamingen heeft moeite met lezen en schrijven. Voor hen zijn documenten met veel jargon onbegrijpelijk. Ook iemand die wel geletterd is, moet dergelijke documenten vaak enkele keren lezen voor hij of zij ze begrijpt.

Het is dus in het voordeel van iedereen dat juridische documenten worden omgezet in duidelijke en begrijpelijke taal. Dat geldt overigens niet alleen voor juridische documenten. Wablieft pleit voor een helder taalgebruik bij alle diensten van de overheid en bij organisaties die communiceren met een breed publiek.