Aardbevingen: erop of eronder

puin na een aardbeving in Chili

Vandaag heeft er zich een krachtige aardbeving voorgedaan in de buurt van de Filipijnen. Als ik dat lees of hoor, dan ben ik beducht voor wat volgt. Zouden ze zeggen dat het epicentrum op een diepte van zus of zoveel kilometer lag? Meestal wel. En dat kan niet. Want het epicentrum is per definitie ergens op het aardoppervlak.

‘Epicentrum’ is gevormd naar het Griekse woord ‘epikentron’. ἐπί (epi) betekent onder meer ‘op’ en κέντρον (kentron) betekent ‘middelpunt’. Het epicentrum is dus het middelpunt van de aardbeving op het aardoppervlak.

Het epicentrum ligt loodrecht boven het hypocentrum. Dat is de plek ὑπό (hypo), onder, het aardoppervlak waar de aardbeving is ontstaan. We noemen ze ook de aardbevingshaard.

De aardbeving van vandaag deed zich voor op een diepte van 14 kilometer en het epicentrum lag 80 kilometer ten westen van de stad Bayawan.

epicentrum
By Dr.T [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons