50 jaar BAN

Bij de VRT hebben we er dagelijks mee maken: hoe schrijf je buitenlandse aardrijkskundige namen? Om de knoop door te hakken doen we geregeld een beroep op de lijst buitenlandse aardrijkskundige namen van de Nederlandse Taalunie. Kort: de BAN-lijst. De lijst bevat de Nederlandse schrijfwijze van tientallen namen van landen, hoofdsteden, inwoners, steden, waterlopen en bergketens.

Vijftig jaar geleden besliste het Nederlandse ministerie van Onderwijs en Wetenschap dat er een eind gemaakt moest worden aan de verschillende spellingen voor dezelfde aardrijkskundige namen. Ze stelde een Commissie voor de Spelling van de Buitenlandse Aardrijkskundige namen (CBAN) in, later voortgezet in de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen.

Een paar jaar geleden is de BAN onderdeel geworden van de CAN, de Commissie Anderstalige Namen. Ook de transcriptie van persoonsnamen uit regio's met een ander dan het Latijnse schrift wordt een steeds grotere kwestie.

Meer informatie over de werkzaamheden van de BAN en de CAN staat op de website van de Taalunie.