40 jaar Taalunie

Op 9 september 1980 ondertekenden België en Nederland in Brussel het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie.

De nieuwe organisatie had tot doel “de integratie van Nederland en de Nederlandse gemeenschap in België op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin”. Tot haar doelstellingen behoorden de gemeenschappelijke ontwikkeling van de Nederlandse taal, de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal, de gemeenschappelijke bevordering van de Nederlandse letteren, en de gemeenschappelijke bevordering van de studie en verspreiding van de Nederlandse taal en letteren in het buitenland.

In veertig jaar is veel veranderd, schrijft de Taalunie. De spelling is twee keer gewijzigd en het Nederlands wordt nu beschreven als een pluricentrische taal, die wereldwijd door 25 miljoen mensen gesproken wordt. De Taalunie verbindt al deze mensen. Ze adviseert ook over de positie van het Nederlands in een meertalige omgeving.

De Taalunie is ook de spil in een netwerk van opleidingen, kennisinstellingen, vak- en belangenverenigingen en andere instanties die een rol spelen bij de ontwikkeling, beschrijving of verspreiding van het Nederlands. Ze wil die expertenrol ook de volgende veertig jaar blijven spelen.