20 jaar Taaltelefoon

An Bosmans en Stef Croon

Team Taaladvies, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid, viert deze week de 20e verjaardag van de Taaltelefoon. Sinds de start in 1999 heeft de Taaltelefoon 182.456 taalvragen van burgers beantwoord. Ongeveer een derde van de vragen handelt over de spelling van het Nederlands. De andere vragen gaan over woordgebruik, formulering, grammatica, leestekens en tekstconventies, zoals de adressering en de aanhef in brieven.

Het belangrijkste verschil met 20 jaar geleden is de digitalisering. In het begin vertegenwoordigden de telefonische vragen drie vierde van het totale aantal oproepen, tegenover een kwart nu. De meeste vragen komen nu binnen via het formulier op de website of via mail, en er zijn ook andere media bij gekomen zoals Facebook, Twitter en chat. De telefoon blijft wel nog altijd nuttig: de beller heeft direct antwoord en de taaladviseur kan contextinformatie vragen en snel inzoomen op de kern van het probleem.

De digitalisering geldt ook voor de adviesteksten zelf. De meeste mensen zoeken het antwoord op hun taalvragen nu in de eerste plaats online door te googelen. De Taaltelefoon speelt daar met zijn website op in door de taaladviezen zo goed mogelijk te laten aansluiten op wat mensen willen weten en de zoektermen die ze daarbij gebruiken. De website van de Taaltelefoon is daarmee een referentie bij uitstek geworden voor wie betrouwbaar taaladvies zoekt. In 2018 telde die 4 miljoen bezoekers en 5,8 miljoen geraadpleegde pagina’s.

De medewerkers van Team Taaladvies schrijven ook mee aan de adviezen die op de website Taaladvies.net, de taaladvieswebsite van de Nederlandse Taalunie, staan. In 2018 was die website goed voor meer dan 5 miljoen bezoekers en meer dan 9 miljoen geconsulteerde pagina’s. De adviezen op de website van de Taaltelefoon en Taaladvies.net worden inhoudelijk op elkaar afgestemd, zodat er geen tegenspraak is. Medewerkers van het team zijn ook betrokken bij de werkzaamheden van de Commissie Spelling, die verantwoordelijk is voor de officiële spelling op Woordenlijst.org.

 

Op de website van de Taaltelefoon kunt u een interview lezen met Stef Croon en An Bosmans, die er vanaf het begin bij waren.

Op 27 oktober 1999 zag de Taaltelefoon het levenslicht. Het Journaal wijdde er een item aan. Het verslag is van Wim De Vilder.

Gefeliciteerd, collega’s!