SOS, minister Peeters

Benedikte Van Eeghem

Geachte minister van Mobiliteit
Geachte mevrouw Peeters

Zo’n drie maanden na uw aanstelling schrijf ik met hoogdringendheid over een aanslepende verkeerskwestie in mijn thuisstad Brugge. Het betreft de signalisatie op de gewestweg N31, omgeving Sint-Andries. Ter hoogte van het asielcentrum De Refuge stond er ooit een bord dat – ik zwans niet – verwees naar het ‘penitair complex’. Omdat er in dat begrip een lettergreep ontbrak, kaartte ik het euvel aan bij uw voorganger Ben Weyts.

Mijn aanklacht vond met enige vertraging de weg naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Ze beloofden me daar ten stelligste de zaak op te lossen. Een nieuw bord met de correcte vermelding ‘penitentiair complex’ zou binnen een redelijke termijn het manke exemplaar vervangen.

Uiteraard weten we allemaal dat geduld een schone zaak is: “den dezen die wacht, wordt g’acht”, zei ons grootvader al. Zijn woorden werden ook nu weer bewaarheid, want elf (!!) maanden na mijn noodkreet stond het vernieuwde bord pas te blinken langs de N31. Automobilisten konden sinds september 2019 weer met een gerust hart naar het penitentiair complex, de politie of het nabijgelegen koopcentrum rijden.

Familie, vrienden en buurtbewoners die zich maandenlang aan de penitaire onzin hadden geërgerd, bleken opgetogen over de rectificatie. Maar helaas was die hoerastemming van korte duur. Toen ik tijdens de feestdagen weer eens langs de Expresweg tufte in mijn trouwe Japanse vierwieler, stokte mijn adem letterlijk. Het gloednieuwe bord was schaamteloos en integraal omvergereden. Het ligt sinds de jaarwisseling troosteloos te roesten in de berm.

Geachte minister, u zult het met me eens zijn dat er hier opnieuw actie vereist is. Want ziet u, op dit moment is er in Brugge een job vacant voor een nieuwe dienstleider in de gevangenisbibliotheek. Kandidaten kunnen zich nog tot 26 januari aanmelden. Daarna beginnen de selectieproeven. Het zou fijn zijn als we tegen februari weer over degelijke signalisatie in de omgeving van die gevangenis beschikken. Anders zit de kans erin dat sollicitanten in Brantano, JBC of de winkel van het ziekenfonds stranden, terwijl ze eigenlijk aan de overkant van de N31 moeten zijn. Zo’n scenario willen we in onze Hanzestad tot elke prijs vermijden.   

Een korte blik op uw website leerde me in elk geval dat de pijlers van uw beleid ‘Ervaring, Ambitie & Passie’ zijn. Als u deze kwestie in Brugge efficiënt aanpakt, kunt u binnenkort ook ‘Signalisatie’ aan uw palmares toevoegen. Mooi meegenomen, toch?

Terloops nog dit, minister Peeters. Dat het zo gek niet zou zijn om dat archaïsche begrip ‘penitentiair complex’ definitief uit het jargon van verkeersborden te schrappen. Het is een oerlogge term met veel te veel letters. Die maken signalisatieborden bijgevolg lang, waardoor die over de rijweg uitsteken, waardoor er dan weer vrachtwagens tegen knallen, waardoor de borden in de berm belanden, enfin: de rest vertelde ik al.

‘Gevangenis’ bekt stukken lekkerder, geachte minister. Geef het Agentschap Wegen en Verkeer met mijn groeten het bevel om dat woord op alle desbetreffende wegwijzers te zwieren, liever vandaag nog dan morgen. Taalminnend, solliciterend en mobiel Vlaanderen zal u eeuwig dankbaar zijn.

Met beleefde groet,

Benedikte Van Eeghem