De wokchirurg

Benedikte Van Eeghem

Ooit al gekampt met een afbladderende wok? Ik zie u in gedachten fronsen of denken dat ik onzin uitkraam. Maar niets is minder waar. Thuis stelden we een paar weken geleden vast dat onze wok officieel kampte met een dermatologisch probleem. De laag teflon schilferde af aan de randen en in het midden van het bakoppervlak. Zonder reden.

Je zou het aan de leeftijd of aan ‘slijtage door gebruik’ kunnen wijten. Maar toen ik het kassabonnetje opviste – aankoopdatum: april 2021 – wist ik dat er iets loos was. Een constructiefout, zoals dat heet, en daar wou ik het niet bij laten. Cito presto plande ik een bezoek aan de betrokken elektronicareus om het beest om te ruilen. Aangezien de garantietermijn voor gebruiksgoederen officieel twee jaar bedraagt, dacht ik dat dat een fluitje van een cent zou zijn.

Toen ik het probleem met bewijsmateriaal aankaartte in de winkel, krabde de verantwoordelijke meteen achter zijn oor. Neen, dit hadden ze nog nooit gezien en neen, blijven wokken met zo’n gecraqueleerd exemplaar was geen goede keuze. Toch was ruilen geen optie. De pan zou teruggestuurd worden naar de fabriek voor herstelling.

In gedachten zag ik de pan al op de operatietafel van een esthetisch wokchirurg belanden, die zijn patiënt zou verdoven, vakkundig de baklaag afpellen en een nieuwe glanzende ‘second skin’ zou aanbrengen. Een culinair-technische make-over, zo je wil. Maar dromen zijn bedrog. Twee dagen geleden viel het verdict van de constructeur genadeloos en hier allesbehalve heerlijk helder in de brievenbus. Er was geen esthetische ingreep gebeurd, zo bleek:

Wij hebben het genoegen u mee te delen dat er een waardebon te uwer beschikking ligt om een ander toestel te kiezen. Mogen wij u verzoeken naar onze winkel te gaan, voorzien van uw herstelbon en de eventuele toebehoren* die nog in uw bezit zijn, zodat wij het dossier zo snel mogelijk kunnen afsluiten.

Hopende dat deze commerciële actie u voldoening schenkt, verblijven wij, Geachte Klant, met oprechte hoogachting.

Ach. Laat dit soort hoogdravende prietpraat nu toch de oorzaak zijn van eczeem, schurft en jeuk op vervelende plaatsen bij elke burger. We hoeven zo’n onzin niet, want eigenlijk bedoelen ze gewoon:

We konden uw wok niet herstellen en bieden in ruil een nieuw exemplaar aan. U mag het komen ophalen in de winkel.

Dat is heldere taal en daar hoeft geen sausje van verzoeken, toebehoren, ‘hopende zaken’ en ‘verblijven’ aan, toegevoegd. Geen darmstelsel krijgt ambtelijke taal nog verteerd en dat ga ik binnenkort persoonlijk melden bij de betrokken verdeler. Nadat ik een nieuwe glanzende wok in ontvangst heb genomen, zal ik de verkoper (M/V/X) diep in de ogen kijken en glimlachend zeggen:

“Ik heb het genoegen u mee te delen dat uw operationele interventie bij dit structurele defect in hoge mate door mij werd gewaardeerd. De vreugd bij ingebruikname van de nieuwsoortige oosterse braadpan en de culinaire exploten die eruit voortvloeien, zal onbegrensd zijn!”

Benieuwd of ze de boodschap in dank aannemen, dan wel een gratis keukenrobot erbovenop schenken door de complete verwarring. In het laatste geval geef ik er nog een kus bij en verwijs ik voor de sport naar de handleiding voor heerlijk heldere brieven en mails. Daar wordt de wereld alleen maar beter van.

(*’toebehoren’ is onzijdig, uiteraard, daar schrijf je nooit ‘de’ voor)